Freitag 24.02.2012, 22:00

Where: Basel
Genre: Party Tunes

DJs Nastia, Mike Fatal & Nika Nikita, Tom H, Sandro S, Sebastian Mann, Azzuro, Zyron